EL PROJECTE

El cos de la casa

Memòries d'un confinament

A la primavera del 2020 vam viure un inèdit confinament forçat a l’espai limitat de la llar per fer front a la pandèmia de la Covid-19. Els efectes físics i psicosocials d’aquella experiència queden encara per estudiar.

El projecte EL COS DE LA CASA. MEMÒRIES D’UN CONFINAMENT té com a objectiu estudiar la relació entre tipologies d’habitatge, maneres d’habitar i benestar, realitzant un documental per mostrar el procés de rememoració dut a terme amb les famílies i els seus resultats.

En aquest weblog trobareu la informació sobre el procés desenvolupat amb les famílies participants.

EL COS DE LA CASA és finançat per les Beques Barcelona 2020 de l’Ajuntament de Barcelona.

Antecedents

El projecte neix de l’experiència personal dels promotors durant el confinament i de la constatació al llarg dels mesos següents d’una falta d’espais col·lectius per fer memòria del que havia passat i reflexionar sobre els canvis físics i vitals que es van desencadenar i continuen produint-se en el sí de les famílies.

EL MÈTODE

Objectius i metodologia

CALENDARI

Fases del projecte

JULIOL 2021 AGOST 2021 SETEMBRE 2021 OCTUBRE 2021 NOVEMBRE 2021 DECEMBRE 2021 GENER 2022 FEBRER 2022 MARÇ 2022
1. DISSENY PROJECTE
I FUSIONAT METODOLOGIES
2. CONTACTE AMB FAMÍLIES I REALITZACIÓ ENTREVISTES ACTIVES
3. DISSENY I LLANÇAMENT WEB
4. EDICIÓ MATERIALS I VÍDEO
5. SOCIALITZACIÓ DE
RESULTATS,
AVALUACIÓ I NOU MARC
6. SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

"La casa és la meva llar on tot es pot solucionar"

Quina és la teva memòria del confinament?

"La casa és la meva llar on tot es pot solucionar"

Quina va ser la teva memòria del confinament?